vzdrževanje objektov

Vzdrževanje in popravila na elktričnem, vodovodnem in ogrevalnem omrežju