Višinska dela

Čiščenje steklenih površin, čiščenje fasad, žlebov, razne montaže na nedostopnih mestih